Giá: 10tr.
i-)love Liên lạc: gọi trực tiếp vào số đó nhé hoặc 0909 466 849.