mình cần bán con gà thua gà 1kg1 điều chân xanh chân hai hàng chơn hình long đẹp giá ra di em no 250k ai mua lien he gap Huan 21t SDT 0938249551 gần trường đua phú thọ Q11 chạy tới đo gọi minh ra rước vào anh em vào xem up phụ mình