Chào toàn thể a/e trên 5s. do nick kia up trả lễ nhiệt tình wa bi tiêu rồi nên lập nick mới này để chia sẻ gà vịt cung a/e
Nhân tien cung giới thiệu voi a/e vài con gà a/e nao cần thi LH mình nhé
Mình có con gà asil bobby boles thuần chủng hien 4th5 nang 1kg5 a/e nào can gà lam nọc thi alo. hình em nó đây


Giá cho em nó la 4tr vì đây la hang thuần chung nên giá cả có cao hon bt 1 chút a/e đừng hỏi sao gia cao thế
Sắp toi mình chuẩn bị co gà mỹ lai asil va mỹ lai peru nữa nha
hình gà nọc của mình a/e xem nhé trống tre mỹ 9l di với mai asil đẻn 1kg va peru 1kg3 (kg bán)


Trống asil đẻn bobby boles thuần chủng đi với mái mỹ đẻn 9l (kg bán)


Nọc peru lai my hien đã len 1kg dang cho nghi dưỡng sức (kg bán)

và đây la gà peru lai my bầy em hiện 6th nang 8l (kg bán)

DC ngã tư Cầu Hang xã Hóa An gần Cty Pouchen cach cầu Hóa An 2km ve Bien Hòa . SDT 0915980979 ( Đăng 39t) tiện xưng hô