=D>=D>=D>=D>=D>
=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
bán lấy may...hehe
090.790.6868
giá chuẩn 12tr5...
Anh em nhập thì alo Hào nhé,chỉ nhận chốt....!!!
Sang tên 2 nốt nhạc dù bạn ở đâu....kakaka