như tiêu đề nhận làm giấu bắt số mềm viettel nói giá luôn 5 lít ai cần làm thì pm mình sẽ alo lại
làm xong lấy tiền ai cần thì pm