call 0942.013.013
:-q:-q:-q

0942.013.013 = 4tr

0967.34.6886 = 3tr

07806.58.58.58 = ( chỉ bán riêng cho a e cà mau. sim trả sau 350k/1 tháng 36 tháng sài trên điện thoại nha )