sim siêu vip ngày tháng năm sinh của lãnh đạo việt Nam
Mr Dũng 0913571753.
Bán Tổng cả lô là 20.000.000 vnđ giá rẻ bất ngờ


1 0915011954 Hoàng Ngọc Đường chủ tịch ubnd tỉnh bắc cạn 5.000.000 vnđ
2 0912081954 Bùi Văn Thắng Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 5.000.000 vnđ
3 0914111964 Mùa A Sơn chủ tịch tỉnh điện biên và giám đốc CA tỉnh Khánh Hòa 5.000.000 vnđ
4 0917071957 Chủ tịch ubnd TP. Cần Thơ 5.000.000 vnđ
5 0919081961 PGĐ. Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí 2.000.000 vnđ
6 0913021958 Phùng Thanh Kiểm Bí thư tỉnh ủy lạng sơn 5.000.000 vnđ
7 0915081954 Nguyễn Văn Diệp chủ tịch ubnd vĩnh long 5.000.000 vnđ
8 0913041955 Trương Hòa Bình CATANDTC 5.000.000 vnđ
9 0913031962 Nguyễn Hữu Hải phó TGĐ PTSC 2.000.000 vnđ
10 0916071961 Hoàng Quang Việt TVHĐQT HÒA PHÁT 2.000.000 vnđ
11 0918021964 Hồ Văn Đường PGĐ Sở TC VL 2.000.000 vnđ
12 0917011962 Nguyễn Hùng Cường CTHĐQT DTV Tường An 2.000.000 vnđ
13 0916021962 2.000.000 vnđ
14 0916091967 Sim dân chơi xe 67 2.000.000 vnđ
15 0916071967 2.000.000 vnđ
16
17
18
0914051967
0914061964
0914041963
Đào Minh Tú phó thống đốc NHNNVN
Lê Văn Châu TGĐ Tổng Công ty Sông Đà


Mr dung 0913571753. Tổng cả lô là 20.000.000 vnđ giá rẻ bất ngờ