Không có thời gian chăm sóc nên thanh lý 4 cặp bồ câu đang đè bự con đẻ sai 300k/cặp. 4 cái chuồng ,100k/cái. 2 con gà mái tre đẻ 2 lứa rồi. 130k/con. Giá đã là giá thanh lý vui lòng ko sms. Liên hệ 0974442525 tân kì tân quý .quận bình tân.