Tình Hình Là Mình Có Cái Ổ Cứng 160GB Nay Bị Lỗi Không Nhận Ổ Cứng
Gắn Vào Hay Hiện Lên " disk boot failure insert system disk and press enter "
Nay Ai Mua Về Cố Gắng Đem Ra Chỗ Sửa Chữa Điện Tử Thì Sài Được ( Chứ Hàng Mới Bay Giờ Là 660.000đ Rùi , Sửa Lại Chắc Chũng Rẽ Hơn ) Nay Ai Mua Thì Mình Để Lạ
i 200.000đ ( Liên Hệ :01864915460 , 76/19a Nguyên Hồng , F11 , Quận Bình Thạnh )