:|:|:| SIM tướng quý 0000 400 KMC ai ban PM
096.23.27.487 mua tại vân ĐỒn QN không mặc cả nhé:-":-"