Vừa về em
096.77.11102 2.2tr

sim nguyên kít

call: 01633.198.198
lấy giá fix...!
thanhks anh em quan tâm