Bán 5 em nguyên kit full thời hạn
0964.313.868
0964.383.668
0964.256.368
0964.262.588
0964.4567.09
5 em= 4 triệu mua lẻ em nó 1 triệu/sim nhé
Liên hệ: 0969.00.4567 anh em đi ngang cho lên đầu hộ nhé