đây mơi gọi là thanh lý 0916
đồng giá cả lô
1tr1/ 1sim
miễn mặc cả

call:0988484888

0916.992.996
09.1689.1102
0916.88.22.11
0916.88.1386
0917.79.39.68
09.1689.1996
09.1689.1992
09.1688.1998
091.6996.568
091.6996.368