bác nào mua cả lô thì em giảm giá tốt.

09.678.66.678 giá... 4.5tr
09.676.676.78..giá.. 1.5tr
0967.86.65.86..gia..1.7tr
0967.111.886...gia.. 1.7tr
0967.6868.48...gia ..1.7tr
0967.41.6686...giá...1.2tr


Liên hệ: 096.77.11.778 ở 0967.39.69.79