Mời các anh thợ vào trả giá nhiệt tình. nếu được giá sẽ bán . (trả giá + số diện thoại liên hệ nhé thanks ! )