CẢ cặp 400k ( nofix)

0968.763.766
= 350k

0967.972.977= 300k

Giá đã chuẩn. Anh em khỏi gọi trả giá mất tgian đôi bên.

KHÔNG NHẬN TRẢ GIÁ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

SIM NK

LH: 09.1850.1850

Địa chỉ: SG.

Anh em ở tỉnh xa chuyển khoản mình gửi sim.