nếu cònthì e muốn mua mấy số lun anh khang nhé:
0986 884 639
0985 706 339
NẾU CÒN THÌ PM DÙM E NHÉ;MAI E WOA LẤY NHA
THANK ANH KHANG
:|:|:|:|