Giải pháp quản lý bán lẻ trực tuyến:
* Tính năng:
- Export/Import with excel.
- Quản lý bán hàng trực tuyến qua internet, 3G.
*Ưu điểm:
- Mỗi sản phẩm được bán ra đều được cập nhật về server. => Người quản lý sẽ dễ dàng có được thông tin mới nhất về tình hình bán hàng của doanh nghiệp.
- Quản lý thông tin điểm bán: hình ảnh, lịch sử giao hàng, nhân viên giao hàng, phản ánh khách hàng.
- Quản lý hàng tồn kho.
* Hình thức cung cấp dịch vụ:
- Khách hàng sẽ được dùng thử.
- Cung cấp dịch vụ dưới hình thức cho thuê.
- Giá dịch vụ 300k/tháng.
Dùng thử tại: http://hoangliemptit.byethost32.com/rms/home.php
username: test
password: test@123
---------------------------------
Lê Hoàng Liêm
Solution Group - Viettel Network
Emaill: hoangliemptit@gmail.com, LiemLH@viettel.com.vn
Mobile: 0966.662.663