Chúng tôi chuyên cung cấp gà peru từ 1 tháng đến trưởng thành
Dòng gà đã được tuyển chọn rất kỹ bất luận thế nào khi đã làm giống
thì điều bắt buột đầu tiên là phải hay
1 số gà giống cho các bạn tham khảo (Bo đá cực lớn ra đòn tốc độ)
GÀ PERU 1 THÁNG ..... đang có hàng
GÀ 3 THÁNG...... đang có hàng
LH 01666669418
gần cầu vượt sóng thần
lưu ý không trả lời tin nhắn AE thông cảm mắt kém