CHIM MIỀN TRUNG TO CON, CHÓP ĐINH DÀI , BỔI LỠ NUÔI ĐƯỢC VÀI THÁNG. TẶNG LUÔN CÁI LỒNG. FIX NHIỆT TÌNH CHO AI CÓ THIỆN CHÍ MUA.
XEM CHIM TẠI HUYỆN XUYÊN MỘC, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU. LH 0913888238
[IMG]url=http://upanh.com/view/?id=6rdd1cbq1qs][/url] [/IMG]