Sạc MacBook Air 45W cũ ai có bán cho mình với. Mình đi học bị kẻ gian lấy cắp mất. Mua mới thì nhiều tiền quá,mong anh em ai có máy bị mất thì nhường lại sạc cho mình. Xin cảm ơn mọi người giúp đỡ nhiều lắm.
Liên hệ: 0907061188 (Sms máy mình gọi lại cho nhé)