Đồ cần thanh lý, tình trạng chưa xài, hang mới, chỉ có một số vỏ hộp bị móp méo do xếp đồ. Ai có nhu cầu xin vui lòng liên hệ - Phụng: 0903 047 122 hoặc Huy: 0972 787 198
Giá cả đều nằm ở bên dưới sản phẩm. Thanks

Bình Playtex 8oz (dùng chung với ruột sử dụng 1 lần)
Giá bán nguyên hộp: 180 K / 2 bình
Giá bán lẻ 1 bình: 90K
Tình trạng: mới 100%
Chỉ định: dùng chung với loại ruột bình playtex xài 1 lần.

Kem chống hăm Desitin 113g - Giá 90K

Bình AVENT cổ rộng (4 bình)
Giá nguyên hộp: 280K/ 4 bình
Giá bán lẻ 1 bình: 70K
Hàng mới: 99.9%. Do hộp bị méo trong quá trình vận chuyển.

Bình Evenflo cổ thường (3 bình)
Giá nguyên hộp: 180K/ 3 bình
Giá bán lẻ 1 bình: 60k
Hàng mới: 100%

Bình sữa Playtex cổ thường- nguyên hộp thì Giá 240K / 4 bình -
bán lẻ 1 bình giá 80K
Hàng mới: 99.9%. do hộp bị méo trong quá trình vận chuyển.

Miếng thấm sữa hiệu Medela - Giá: 140K
Tình trạng: mới 100% . Gồm 60 miếng

Máy bơm sữa EvenFlo (bằng tay) - Giá 250K
Tình trạng: mới 100%, còn nguyên hộp, chưa xài
(do mẹ Bom được cho mượn máy bơm sữa bằng pin nên không xài bằng tay)

Ruột bình Playtex - Giá 100K
Gồm: 100 cái. Dùng chung với bình Playtex. Dùng 1 lần rồi bỏ, thuận tiện cho việc đi chơi xa, khỏi mất công rửa bình.

Túi Baby Boom - Giá 250K
Hàng: US
Tình trạng hàng: mới 100%, còn mác, chưa xài bao giờ
Gồm: 1 túi bự, 1 túi trung, 1 bình đựng sữa, 1 miếng lót thay tã cho bé khi đi ra ngoài

Túi Baby Sac - Giá 230K
Hàng: US
Tình trạng hàng: mới 100%, còn mác, chưa xài bao giờ
Dạng: túi đơn

Túi Baby Boom - Giá 250K
Hàng: US
Tình trạng hàng: mới 100%, còn mác, chưa xài bao giờ
Gồm: 1 túi bự, 1 túi trung, 1 bình đựng sữa, 1 miếng lót thay tã cho bé khi đi ra ngoài

Dịu EvenFlo - Giá 450K
Hàng: US
Tình trạng: Mới 99.9%, do hộp bị méo, chưa xài bao giờ.
Tính năng: chịu được tới 13kg

Túi Baby Boom - giá 200 K
Hàng: US
Tình trạng hàng: mới 100%, còn mác, chưa xài bao giờ
Dạng: túi đơn

Dịu EvenFlo - Giá 450K
Hàng: US
Tình trạng: Mới 99.9%, do hộp bị méo, chưa xài bao giờ.
Tính năng: chịu được tới 13kg

giá 50k / bình. Một set : 200k

Giá 60k/ bình. Một set 180k

Giá 250k một set : gồm 3 bình va núm

núm: 60k


núm 60k

núm 60k

hút mũi: 20k

Swaddel : 100k

Swaddle: 100k

Swaddle : 180k. Hàng đẹp Có hình thú nổi

Swaddle: 180k. Hàng đẹp, có hình thú nổi

Swaddle: 180k. Hàng đẹp có hình nổi

Swaddle: 210k/ 1 set: 3 cái

Túi trữ sữa: 50 bịch: 150k