- VGA Asus HD 6950 1Gb fullbox, còn BH khoảng 1.5 năm. Unlock được thành 6970 stable 100%. Giá: 4 triệu
- VGA Asus HD 6950 2Gb fullbox, còn BH khoảng 1.5 năm. Unlock được thành 6970 stable 100%. Giá: 4,3 triệu
- Mainboard X58 lấy từ máy Alienware ra, bao test 1 tuần (hình ở cuối bài). Giá: 1,5 triệu
- Mainboard miniITX Foxconn H67S, fullbox, bao test 1 tuần. Giá: 1.050.000