Mình mới lên vài con gà tre đẹp đã đến tuổi chơi.
EM;1 Gà xám chân vàng hai hàng trơn tám móng đen nặng 1kg gà 11 tháng
lói đá canh chận đá chân sâu.chưa xuống lông zin 100%.
Hình em nó.


EM;2 Gà điêu lai rừng chân xanh cưa điết 2 hàng trơn nặng 9L8 lông hình phụng vỹ
lói đá canh chận đá chân sâu,chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.


EM;3 Gà rừng lai mỹ 25% chân đen 2 hàng trơn nặng 1kg050 gà 12 tháng lông hình phụng vỹ
lói nạp lùa đá hai ba chân,chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.


EM;4 Gà điều lai rừng chân xanh 2 hàng trơn nặng 1kg gà 10 tháng lông hình phụng vỹ
nạp lùa đá hai ba chân,chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.AE Nào có nhu cầu thì LH;0908607517 NHÀ gần bệnh viện Q12 AE có xem
tin xin cho mình chữ up nhé xin cảm ơn.