sim tiến đây cả nhà : call hùng 0963.983.963 -- 097.20.20.012

096.65.65.567 =1.4tr
0969.286.379 =1.5tr
096.44.22.678 =1.2tr
0967.789.567 = 2.3tr
0967.686.678 = 2tr
0964.985.789 =1.5tr
0967.466.488 = 1.5tr