CÔNG TY TNHH TM-DV LÂM GIA PHÚ


  • * Địa chỉ : 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
    * Địa chỉ website:http://lamgiaphu.com
    * Địa chỉ website:http://thietbivancongnghiep.mov.mn
    ** LGP Trading co., Ltd: là 1 trong những nhà cung cấp máy móc thiết bị, phụ tùng công nghiệp, linh kiện, phụ kiện thay thế nhà xưởng, là nhà phân phối thiết bị tự động hóa hàng đầu tại Việt Nam.


- Rudolf cung cấp một phạm vi toàn diện của hiện tại biến áp dùng cho đo lường và các ứng dụng bảo vệ.
** Myra 300
- Myra 300, đầy đủ vi xử lý dựa, poly pha kilowatt-giờ đồng hồ được trang bị độ phân giải cao màn hình tinh thể lỏng để hoàn thành trạng thái mới của triển vọng nghệ thuật.
- Myra 300 được thiết kế phù hợp để IEC1036 lớp 1 cho phép đo mức tiêu thụ năng lượng cho môi trường hệ thống khác nhau. Myra 300 đo điện áp đầu vào khác nhau, lên đến 500VAC kết hợp với đầu vào hiện tại từ máy biến áp hiện bên ngoài khác nhau, từ 1A-6000A. Được trang bị với một màn hình LCD 16 chữ số lớn, điều này cung cấp cho xem rõ ràng năng lượng tiêu thụ tại các điểm lắp đặt với đầu ra xung tùy chọn cho các tín hiệu từ xa. Người dùng có nhiều lựa chọn để lựa chọn:
+ Cấu hình hệ thống - pha / 3P3W / 3P4W
+ Tỷ lệ biến hiện nay - từ 1 tới 6000A
+ Đầu ra xung - 1pulse cho 1kWh / 1 xung cho 10kWh
+ Độ rộng xung - 150ms

R-MYRA-300-0001
R-MYRA-300-0060
R-MYRA-300-0100
R-MYRA-300-0150
R-MYRA-300-0200
R-MYRA-300-0250
R-MYRA-300-0300
R-MYRA-300-0400
R-MYRA-300-0500
R-MYRA-300-0600
R-MYRA-300-0800
R-MYRA-300-1000
R-MYRA-300-1200
R-MYRA-300-1600
R-MYRA-300-2000
R-MYRA-300-2400
R-MYRA-300-2500
R-MYRA-300-3000
R-MYRA-300-3200
R-MYRA-300-3500
R-MYRA-300-4000
R-MYRA-300-4500
R-MYRA-300-5000
R-MYRA-300-5500
R-MYRA-300-6000
R-MYRA-300-P-0001
R-MYRA-300-P-0060
R-MYRA-300-P-0100
R-MYRA-300-P-0150
R-MYRA-300-P-0200
R-MYRA-300-P-0250
R-MYRA-300-P-0300
R-MYRA-300-P-0400
R-MYRA-300-P-0500
R-MYRA-300-P-0600
R-MYRA-300-P-0800
R-MYRA-300-P-1000
R-MYRA-300-P-1200
R-MYRA-300-P-1600
R-MYRA-300-P-2000
R-MYRA-300-P-2400
R-MYRA-300-P-2500
R-MYRA-300-P-3000
R-MYRA-300-P-3200
R-MYRA-300-P-3500
R-MYRA-300-P-4000
R-MYRA-300-P-4500
R-MYRA-300-P-5000
R-MYRA-300-P-5500
R-MYRA-300-P-6000
R-MYRA-300-3W-0001
R-MYRA-300-3W-0060
R-MYRA-300-3W-0100
R-MYRA-300-3W-0150
R-MYRA-300-3W-0200
R-MYRA-300-3W-0250
R-MYRA-300-3W-0300
R-MYRA-300-3W-0400
R-MYRA-300-3W-0500
R-MYRA-300-3W-0600
R-MYRA-300-3W-0800
R-MYRA-300-3W-1000
R-MYRA-300-3W-1200
R-MYRA-300-3W-1600
R-MYRA-300-3W-2000
R-MYRA-300-3W-2400
R-MYRA-300-3W-2500
R-MYRA-300-3W-3000
R-MYRA-300-3W-3200
R-MYRA-300-3W-3500
R-MYRA-300-3W-4000
R-MYRA-300-3W-4500
R-MYRA-300-3W-5000
R-MYRA-300-3W-5500
R-MYRA-300-3W-6000
R-MYRA-300-3W-P-0001
R-MYRA-300-3W-P-0060
R-MYRA-300-3W-P-0100
R-MYRA-300-3W-P-0150
R-MYRA-300-3W-P-0200
R-MYRA-300-3W-P-0250
R-MYRA-300-3W-P-0300
R-MYRA-300-3W-P-0400
R-MYRA-300-3W-P-0500
R-MYRA-300-3W-P-0600
R-MYRA-300-3W-P-0800
R-MYRA-300-3W-P-1000
R-MYRA-300-3W-P-1200
R-MYRA-300-3W-P-1600
R-MYRA-300-3W-P-2000
R-MYRA-300-3W-P-2400
R-MYRA-300-3W-P-2500
R-MYRA-300-3W-P-3000
R-MYRA-300-3W-P-3200
R-MYRA-300-3W-P-3500
R-MYRA-300-3W-P-4000
R-MYRA-300-3W-P-4500
R-MYRA-300-3W-P-5000
R-MYRA-300-3W-P-5500
R-MYRA-300-3W-P-6000
R-MYRA-300-SP-0001
R-MYRA-300-SP-0060
R-MYRA-300-SP-0100
R-MYRA-300-SP-0150
R-MYRA-300-SP-0200
R-MYRA-300-SP-0250
R-MYRA-300-SP-0300
R-MYRA-300-SP-0400
R-MYRA-300-SP-0500
R-MYRA-300-SP-0600
R-MYRA-300-SP-0800
R-MYRA-300-SP-1000
R-MYRA-300-SP-1200
R-MYRA-300-SP-1600
R-MYRA-300-SP-2000
R-MYRA-300-SP-2400
R-MYRA-300-SP-2500
R-MYRA-300-SP-3000
R-MYRA-300-SP-3200
R-MYRA-300-SP-3500
R-MYRA-300-SP-4000
R-MYRA-300-SP-4500
R-MYRA-300-SP-5000
R-MYRA-300-SP-5500
R-MYRA-300-SP-6000
R-MYRA-300-SP-P-0001
R-MYRA-300-SP-P-0060
R-MYRA-300-SP-P-0100
R-MYRA-300-SP-P-0150
R-MYRA-300-SP-P-0200
R-MYRA-300-SP-P-0250
R-MYRA-300-SP-P-0300
R-MYRA-300-SP-P-0400
R-MYRA-300-SP-P-0500
R-MYRA-300-SP-P-0600
R-MYRA-300-SP-P-0800
R-MYRA-300-SP-P-1000
R-MYRA-300-SP-P-1200
R-MYRA-300-SP-P-1600
R-MYRA-300-SP-P-2000
R-MYRA-300-SP-P-2400
R-MYRA-300-SP-P-2500
R-MYRA-300-SP-P-3000
R-MYRA-300-SP-P-3200
R-MYRA-300-SP-P-3500
R-MYRA-300-SP-P-4000
R-MYRA-300-SP-P-4500
R-MYRA-300-SP-P-5000
R-MYRA-300-SP-P-5500
R-MYRA-300-SP-P-6000
NRE-3Z0-3Z0-0060-1B
NRM-S05-5Z0-0060-AB
NRP-1Z0-7Z5-0060-8B
NRX-T05-015-0060-EB
NRE-T20-015-0060-5B
NRM-S10-5Z0-0060-FB
NRP-0Z5-5Z0-0060-3B
NRX-3Z0-010-0060-6B
NRE-0Z2-20-0060-GB
NRP-1Z0-5Z0-0060-BB
NRE-3Z0-3Z0 -0060-0B
NRM-0Z5-020-0060 -9B
NRP-T05-7Z5-0060-2B
NRX-0Z2-020-0060-8B

R-EC**
R-MC**
R-EMC**
R-BC** (90 scale)
R-ZCV** (90 scale)
R-BC** (240 scale)
R-ZCV** (240 scale)
R-RBC** (90 scale)
R-RZCV** (90 scale)
R-RBC** (240 scale)
R-RZCV** (240 scale)
R-STC**
R-UC**
R-HC**
R-HLC**
R-2HLC**
R-HZC**
R-FERC**
R-FETC**
R-FMZ**
R-FTZ**
R-WMC**
R-YMC**
R-WTC**A
R-YTC**A
R-WTC**AN
R-YTC**AN
R-WMZC**
R-YMZC**
R-WTZC**A
R-YTZC**A
R-WTZC**AN
R-YTZC**AN
R-EFM1-M
R-OCM31-M
R-ELRM-10V
R-ELRM-30V-F
R-ELMR-30V-M
R-ELRM-30V-N
R-ZCT035
R-ZCT070
R-ZCT120
R-ZCT-210
R-SPD2011
R-SPD202
R-SPD204S
R-SPD4511
R-SPD452
R-SPD454S
R-SPD6511
R-SPD652
R-SPD654S
R-SPD 2011
R-SPD10011S
R-SPD10013S
R-DPA96A
R-DPA96AN
R-MODULE 1
R-MODULE 2
R-MODULE 3
R-MODULE 4
R-MODULE 5
R-MODULE3+6
R-MODULE 7
Rudolf Digital Power Analyzer
R-DSS-007
R-DSSi-007
R-DSS-015
R-DSSi-015
R-DSS-018
R-DSSi-018
R-DSS-022
R-DSSi-022
R-DSS-030
R-DSSi-030
R-DSS-037
R-DSSi-037
R-DSS-045
R-DSSi-045
R-DSS-055
R-DSSi-055
R-DSS-075
R-DSSi-075
R-DSS-090
R-DSSi-090
R-DSS-110
R-DSSi-110
R-DSS-007-V4-C1
R-DSSi-007-V4-C1
R-DSS-015-V4-C1
R-DSSi-015-V4-C1
R-DSS-018-V4-C1
R-DSSi-018-V4-C1
R-DSS-022-V4-C1
R-DSSi-022-V4-C1
R-DSS-030-V4-C1
R-DSSi-030-V4-C1
R-DSS-037-V4-C1
R-DSSi-037-V4-C1
R-DSS-045-V4-C1
R-DSSi-045-V4-C1
R-DSS-055-V4-C1
R-DSSi-055-V4-C1
R-DSS-075-V4-C1
R-DSSi-075-V4-C1
R-DSS-090-V4-C1
R-DSSi-090-V4-C1
R-DSS-110-V4-C1
R-DSSi-110-V4-C1
R-EFM1-M
R-EFM1-F
R-EFM2-M
R-EFM2-F
R-OCM31-M
R-OCM31-F
R-OCM32-M
R-OCM32-F
R-PAK-5L
RTX-F-V1-F2-P1-O3/B2
RTX-PF-100-V1-A2-F2-P1-O1/D3
RTX-PF-200-V2-A1-F1-P3-O5/D3
RTX-W-101
RTX-K-101
RTX-W-200
RTX-K-200
RTX-W-201
RTX-K-201
RTX-W-300
RTX-K-300
RTX-W-301
RTX-K-301
RTX-WH-101
RTX-WH-200
RTX-KH-200
RTX-WH-201
RTX-KH-201
RTX-WH-301
RTX-KH-301
RTX-WWH-101
RTX-WWH-200
RTX-KKH-200
RTX-WWH-201
RTX-KKH-201
RTX-WWH-301
RTX-KKH-301
R-SPD2011
R-SPD202
R-SPD204S
R-SPD4511
R-SPD452
R-SPD454S
R-SPD6511
R-SPD652
R-SPD654S
R-SPD10011S
R-SPD10013S

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!
* Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú
* Địa chỉ : 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

* Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất:
- Mobi phone: 090.664.0828 - Bạch Thị Ri Na
- Email:cuong@lamgiaphu.com
- Skype: info_500951
* Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh
* Đặt uy tín lên hàng đầu