CALL OR SMS : 0989.53.53.53
MARITIME BANK: 032 0101 88 19199 ĐỖ THẾ DŨNG
VIETCOMBANK: 069 1000 300 959 ĐỖ THẾ DŨNG
SIM XALA, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI.

09.6682.6686 nhận chốt 3t5