BÁN 7 GÀ TRỐNG LAI 2 MÁI LAI
1. gà tre lai máu asil ,chân vàng nhạt huyền trâm cựa , năng 1 ki 050 gam , gà hơn 10 tháng , lối đá nạp lùa chụp lưng miệng lông , bổn bổn bến tre , gà mới chưa xuống lông giá : 850k

2. gà điều lai máu mỉ ,chân vàng nhỏ cao, nặng 1 ki 100 gam , gà hơn 10 tháng , lối đá nạp lùa miệng lông , bổn bến tre , gà mới chưa xuống lông , giá : 750k

3. gà tre khét lai , nặng 8,5 lạng chân vàng nhỏ cao 2 hàng trơn , gà 10 tháng , lối đá nạp lùa miệng lông , bổn bến tre , gà mới chưa xuống lông giá : 750k
4. gà tre xám vàng , nặng 1 kí , chân vàng 2 hàng trơn , lối đá canh nạp nhanh miệng lông khôn gà , bổn bến tre , gà mới chưa xuống lông giá: 650k

5. gà tre xám vàng lai máu , nặng 1 kí 150 gam , chân vàng vuông 2 hàng trơn hậu độ đẹp, gà 12 tháng , lối đá canh nạp nhanh chụp lưng miệng lông , bổn bến tre , gà mới chưa xuống lông giá : 750k

6. gà tre điều lai máu peru , chân đen nhỏ cao 2 hàng trơn, nặng 1 kí 250 gam , gà hơn 10 tháng , lối đá nạp lùa miệng lông bo lớn , giá : 850k
7. gà tre điều lai , nặng 1 kí 250 gam , chân trắng vải mỏng nhỏ 2 hàng trơn , gà 10 tháng , lối đá nạp lùa nhanh miệng lông bo lớn , bổn mai độ , gà mới chưa xuống lông giá : 750k
8.gà mái xám lai máu , nặng 8 lạng , mái tơ , chân vàng điểm 2 hàng trơn giá : 400k


9. gà mái khét lai , nặng 7,5 lạng hiên đang đẻ , chân xanh 2 hàng trơn nhỏ cao giá : 350kĐÂY LÀ GIÁ BÁN MÔNG ANH EM ĐỪNG TRẢ GIÁ CẢM ƠN , KHÔNG ĐI GIAO
ĐC: NHÀ MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1 A CÁCH CẦU VƯỢT AN SƯƠNG 350M ĐI VỀ HƯỚNG BÌNH CHÁNH GẶP A 7 , ĐT: 0909261269