- Nhận trang điểm cô dâu, dạ tiệc ... tại nhà hoặc nhà hàng ...
- Nhận trang điểm cô dâu đi ngoại cảnh (đi theo dặm phấn, thay đồ, đổi kiểu tóc theo yêu cầu...)
- Nhận trang điểm tại các Studio Áo Cưới (giá cả thương lượng)
Ai có nhu cầu liên hệ: 0988006050 Hiền (1984)
** Bảng giá tham khảo:
- Cô dâu đám hỏi, rước dâu tại nhà: 500.000
- Cô dâu tiệc tại Nhà Hàng: 600.000
- Cô dâu ngoại cảnh: 800.000
- Trang điểm dạ tiệc tại nhà: 300.000