TẤT CÃ GÀ CHỤP HÌH CHƯA ĐẸP NHƯNG Ỡ NGOÀI ĐẸP HƠN TRONG HÌNH NHÌU NHA dc 439 KINH DƯƠNG VƯƠNG VƯƠNG AN LẠC BÌNH TÂN DT 01289876431
SỐ 1 GÀ ĐIỀU CHÂN VÀNG THAU MỒNG NGÃ TRÁI 1K30G WIN 2X GÀ ĐÁ CANH NẠP ĐÁ CHÂN XÂU HIỄM MIỆNG LÔNG LÀ CHÂY CHÉT ĂN TOÀN DÀN NẠP GIÁ 850K GÀ KO GIỚI THIỆU NHÌU QUA XỖ NHÌN SẼ RÕ HƠN NHA AE
SỐ 2 GÀ ĐIỀU ĐUÔI LAO 1K 20G MỒNG CẮT GÀ ZIN CHƯA ĐÁ GÀ ĐÁ CANH NẠP ĐÁ BO LỚN ĂN LÔNG NHƯ CHÓ GIÁ 750K
À CHÚI CHÂN TRẮNG LAI MÁU 1K GÀ ZIN CHƯA XUỐNG LÔNG 11 THÁNG GÀ GÀ ĐÁ BO LỚN TỐC ĐỘ ĐÁ CHÂN BAO CỰA LUN BỖN SÀI CỰA LÀ XÂM MỨC Gà chưa cự mạnh gia 450k

  • SỐ 1 GÀ CHUỐI CHÂN XANH DA CAM HAI HÀNG TRƠN 8 MÓNG ĐEN CHỐT CỰA ĐEN 11 THÁNG GÀ 1K .60G GÀ ZIN CHƯA ĐÁ CHƯA XUỐNG LÔNG GÀ ĐÁ CANH NẠP ĐÁ CHÂN XÂU ĐÁ CHÂN CỰA RẤT HIỄM MIỆNG LÔNG TỐT GIÁ 800K FIX XĂNG BỖN NÀY TOÀN GÀ ĐÁ TIỀN LỚN KO NHA AE NUI EM NÀY CHO CỨNG GÀ BÃO ĐÃM KO LÀM AE THẤT VỌNG
SỐ 4 GÀ TRE ĐIỀU MĨ LAI RỪNG 9 LANG3 GÀ GẦN 11 THÁNG MỒNG CẮT GÀ ZIN CHƯA ĐÁ CHƯA XUÔNG LÔNG GÀ ĐÁ BO LỚN TỐC ĐỘ ĂN LÂU XÂU GÀ BỖN LÌ ĐÁ CỰA NGHIỆT XỖ GÀ 1K3 BẤY NHẦY NGƯỜI LÌ NHƯ CHÓ EM NÓ XUNG LẮM NHA KO NGÁN GÀ NÀO HẾT NHÌN MẶT LÀ BIẾT RÙI HEN GIÁ 750K
SỐ 5 GÀ VÀNG MỒNG CHĨ THIÊN MẮT TRẮNG 1K1 GÀ ZIN CHƯA ĐÁ ĐANG RA LÔNG THÊM LÕN LẼN CON CỰ CON KO BÁN CHO AE THÃ MÃI 1 THỜI GIAN CHO XUNG LẠI RỒI CHƠI GÀ NÀY ĐÁ CỰA LÀ XÂM MỨC GIÁ 450K