CÔNG TY TNHH TM-DV LÂM GIA PHÚ* Địa chỉ: 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
* Địa chỉ website: http://lamgiaphu.comĐịa chỉ website: http://thietbivancongnghiep.mov.mn - http://thietbimaymoccongnghiep.webmienphi.vnThông tin liên hệ: Ms Na: 090.664.0828 - cuong@lamgiaphu.com** LGP Trading co., Ltd: là 1 trong những nhà cung cấp máy móc thiết bị, phụ tùng công nghiệp, linh kiện , phụ kiện thay thế nhà xưởng, là nhà phân phối thiết bị tự động hóa hàng đầu tại Việt
Nam.53542 (Green), 53543 (Blue), 53544 (Red) - Tube Brush f/flexible handle, Ø12 mm, 200 mm, Medium
53545 (White), 53546 (Yellow) - Tube Brush f/flexible handle, Ø12 mm, 200 mm, Medium
53562 (Green), 53563 (Blue), 53564 (Red) - Tube Brush f/flexible handle, Ø60 mm, 200 mm, Medium
53565 (White), 53566 (Yellow) - Tube Brush f/flexible handle, Ø60 mm, 200 mm, Medium
53575 (White) - Brush Kit f/Softice Machines
53584 (Red) - Brush Kit f/Softice Machines
53603 (Blue), 53604 (Red), 53609 (Black) - Tube Brush, Ø15 mm, 310 mm, Stiff
53619 (Black) - Drain Cleaning Brush, 275 mm, Stiff
53625 (White) - Cleaning set w/3 Brushes, Ø2, Ø5, Ø6 mm, Soft
53635 (White) - Tube Brush, Ø9 mm, 375 mm, Medium
53652 (Green), 53653 (Blue), 53654 (Red) - Tube Brush f/flexible handle, Ø20 mm, 200 mm, Medium
53655 (White), 53656 (Yellow) - Tube Brush f/flexible handle, Ø20 mm, 200 mm, Medium
53682 (Green), 53683 (Blue), 53684 (Red) - Tube Brush f/flexible handle, Ø40 mm, 200 mm, Medium
53685 (White), 53686 (Yellow) - Tube Brush f/flexible handle, Ø40 mm, 200 mm, Medium
3 VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất
70105 (White) - Mixer, Ø31 mm, 1200 mm
70115 (White) - Paddle Scraper Blade, 220 mm
70125 (White) - Mixer with Holes, Ø31 mm, 1200 mm
701299 (Dark Blue) - Mixer with Holes, metal Detectable, Ø31 mm, 1200 mm
70135 (White) - Paddle Scraper Blade, flexible, 220 mm
70332 (Green), 70333 (Blue), 70334 (Red) - Pipe Brush with Handle, Ø90 mm, Medium
70335 (White), 70336 (Yellow) - Pipe Brush with Handle, Ø90 mm, Medium
70352 (Green), 70353 (Blue), 70354 (Red) - Meat Mincer Brush, Ø135 mm, Medium
70355 (White), 70356 (Yellow) - Meat Mincer Brush, Ø135 mm, Medium
70371 (Pink), 70372 (Green), 70373 (Blue) - Tank Brush, 205 mm, Stiff
70374 (Red), 70375 (White), 70376 (Yellow) Tank Brush, 205 mm, Stiff
70377 (Orange), 70378 (Purple), 70379 (Black) - Tank Brush, 205 mm, Stiff
70392 (Green), 70393 (Blue), 70394 (Red) - Tank Brush, 205 mm, Medium
70395 (White), 70396 (Yellow) - Tank Brush, 205 mm, Medium
70412 (Green), 70413 (Blue), 70414 (Red) - Deck Scrub, waterfed, 270 mm, Extra Stiff
70415 (White), 70416 (Yellow), 70417 (Orange) - Deck Scrub, waterfed, 270 mm, Extra Stiff


2 VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất
93012 (Green), 93013 (Blue), 93014 (Red) - Ergo foam sprayer, incl. jet spray, 1/2", 2.5 Litre(s)
93015 (White), 93016 (Yellow) - Ergo foam sprayer, incl. jet spray, 1/2", 2.5 Litre(s)
93052 (Green), 93053 (Blue), 93054 (Red) - Foam sprayer incl. jet spray, 1/2", 1.4 Litre(s)
93055 (White), 93056 (Yellow) - Foam sprayer incl. jet spray, 1/2", 1.4 Litre(s)
93102 (Green), 93103 (Blue), 93104 (Red) - Spare container, 1.4 Litre(s)
93105 (White), 93106 (Yellow) - Spare container, 1.4 Litre(s)
93112 (Green), 93113 (Blue), 93114 (Red) - Spare container, 2.5 Litre(s)
93115 (White), 93116 (Yellow) - Spare container, 2.5 Litre(s)
93139 ( Black) - Ergo injector with suction hose, 1/2"
30024 (Red) - Toaster Brush, 2 pcs., 395 mm, Medium
30872 (Green), 30873 (Blue), 30874 (Red) - Utility Brush, 265 mm, Medium
30875 (White), 30876 (Yellow) - Utility Brush, 265 mm, Medium
30892 (Green), 30893 (Blue), 30894 (Red) - Utility Brush, 290 mm, Medium
30895 (White), 30896 (Yellow), 30897 (Orange) - Utility Brush, 290 mm, Medium
31042 (Green), 31043 (Blue), 31044 (Red) - Lobby Broom, 260 mm, Soft/stiff
31045 (White), 31046 (Yellow) - Lobby Broom, 260 mm, Soft/stiff
31662 (Green), 31663 (Blue), 31664 (Red) - Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium
31665 (White), 31666 (Yellow), 31669 (Black) - Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium
31741 (Pink), 31742 (Green), 31743 (Blue) - Broom, 410 mm, Soft/stiff
31744 (Red), 31745 (White), 31746 (Yellow) - Broom, 410 mm, Soft/stiff
31747 (Orange), 31748 (Purple), 31749 (Black) - Broom, 410 mm, Soft/stiff
1 VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất
406099 (Dark Blue) - Hand Scraper, metal Detectable, 75 mm
40612 (Green), 40613 (Blue), 40614 (Red) - Hand Scraper, 102 mm
40615 (White), 40616 (Yellow) - Hand Scraper, 102 mm
406199 (Dark Blue) - Hand Scraper, metal Detectable, 102 mm
41672 (Green), 41673 (Blue), 41674 (Red) - Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Soft/split
41675 (White), 41676 (Yellow) - Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Soft/split
41692 (Green), 41693 (Blue), 41694 (Red) - Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff
41695 (White), 41696 (Yellow) - Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff
41813 (Blue) - Glazing Brush with long handle, 415 mm, Soft
41822 (Green), 41823 (Blue), 41824 (Red) - Washing Brush with long handle, 415 mm, Medium
41825 (White), 41826 (Yellow) - Washing Brush with long handle, 415 mm, Medium
41845 (White) - Brush with Hand Guard, 500 mm, Medium
41861 (Pink), 41862 (Green), 41863 (Blue) - Washing Brush with long handle, 415 mm, Stiff
41864 (Red), 41865 (White, )41866 (Yellow) - Washing Brush with long handle, 415 mm, Stiff
41867 (Orange), 41868 (Purple) - Washing Brush with long handle, 415 mm, Stiff
50515 (White) - Toilet Brush w/Holder & Wall Bracket, 720 mm, Medium
5346 (White) - Flexible extension handle for 53515, Ø5 mm, 785 mm
53515 (White) - Flexible Handle, stainless steel, Ø5 mm, 755 mm
53525 (White) - Flexible handle, Nylon, Ø6 mm, 1505 mm
290100 (Black) - Aluminium telescopic handle click, 990 - 1830 mm, Ø26 mm
290300 (Black) - Aluminium telescopic handle click, 930 - 1600 mm, Ø29 mm
290400 (Black) - Aluminium telescopic handle click, 630 - 1120 mm, Ø26 mm
290600 (Black) - Aluminium telescopic handle thread, 1005 - 1800 mm, Ø26 mm
290800 (Black) - Aluminium Handle Click, 1505 mm, Ø22 mm
295218 (Grey) - Ergonomic Aluminium Handle, Ø29 mm, 1375 mm
295610 (Grey) - Short Telescopic Handle, 575 - 1390 mm, Ø29 mm
295918 (Grey) - Aluminium handle, Ø22 mm, 1500 mm
296218 (Grey) - Aluminium Top Regulated Handle with click fit, 1150 - 1730 mm, Ø29 mm
297618 (Grey) - Aluminium telescopic handle w/click fit, 1490 - 4000 mm, Ø29 mm
2994 - Adapter, from thread to click, Ø22 mm, 155 mm


VIKAN vệ sinh công nghiệp thực phẩm , LGP đại lý chính VIKAN cung cấp giá tốt nhất
292515552 (Black) - Wooden Handle, Ø25 mm, 1560 mm
293752 (Black) - Aluminium Handle, Ø31 mm, 1505 mm
297152 (Black) - Aluminium handle, waterfed, 1080 - 1600 mm, Ø32 mm
297152C (Black) - Aluminium telescopic waterfed handle with click fit, 1060 - 1600 mm, Ø32 mm
297152Q (Black) - Aluminium telescopic waterfed handle w/Q coupling, 1060 - 1600 mm, Ø32 mm
297352 (Black) - Aluminium telescopic waterfed handle, 1615 - 2840 mm, Ø31 mm
297352C (Black) - Aluminium telescopic waterfed handle w/click fit, 1600 - 2840 mm, Ø31 mm
297352Q (Black) - Aluminium telescopic waterfed handle w/Q coupling, 1600 - 2840 mm, Ø31 mm
297552 (Black) - Aluminium telescopic handle, 1575 - 2800 mm, Ø32 mm
299152 (Black) - Aluminium Handle, waterfed, Ø31 mm, 1565 mm
299152Q (Black) - Garage Broom, 440 mm, Stiff
299252 (Black) - Garage Broom, 665 mm, Stiff
299252Q (Black) - Interior Brush, 330 mm, Stiff
299552Q (Black) - Aluminium Handle, waterfed, Ø31 mm, 1545 mm
299752 (Black) - Aluminium Handle, waterfed, Ø31 mm, 1025 mm
299752Q (Black) - Aluminium Handle, waterfed, Q-coupling, Ø31 mm, 1010 mm
311552 (Black) - Aluminium Handle, waterfed, Q-coupling + on/off, Ø31 mm, 1575 mm
311752 (Black) - Aluminium Handle, waterfed, Ø31 mm, 1935 mm
0700 - Tap coupling, male with reducer, 1/2"
0701 - Hose Coupling, 1/2"
0703 - Automatic Watertight Coupling, 1/2"
0705 - Male Coupling, 1/2"
0712 - Quick Fit Hose Coupling with 1/2" thread for 9324x, 1/2"
0715 - Quick Fit Hose Coupling with 1/2" thread for 9324x, 3/4"
0716 - Hose coupling, 3/4"
10161 (Pink), 10162 (Green), 10163 (Blue) - Hook x 4 for 1017 and 1018, 140 mm
10164 (Red), 10165 (White), 10166 (Yellow) - Hook x 4 for 1017 and 1018, 140 mm
10167 (Orange), 10168 (Purple), 10169 (Black) - Hook x 4 for 1017 and 1018, 140 mm
10171 (Pink), 10172 (Green), 10173 (Blue) - Wall Bracket 1-3 Products, 160 mm
10174 (Red), 10175 (White), 10176 (Yellow) - Wall Bracket 1-3 Products, 160 mm
10177 (Orange), 10178 (Purple), 10179 (Black) - Wall Bracket 1-3 Products, 160 mm
10181 (Pink), 10182 (Green), 10183 (Blue) - Wall Bracket 4-6 Products, 395 mm
10184 (Red), 10185 (White), 10186 (Yellow) - Wall Bracket 4-6 Products, 395 mm
10187 (Orange), 10188 (Purple), 10189 (Black) - Wall Bracket 4-6 Products, 395 mm
10191 (Pink), 10192 (Green), 10193 (Blue) - Rubber Clip x 4 for 1017 and 1018, 120 mm

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!
* Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú
* Địa chỉ : 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò vấp, TP.HCM
* Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất:
- Mobi phone: 090.664.0828 _ Bạch Thị Ri Na
- Email: cuong@lamgiaphu.com
- Skype: info_500951
* Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh

* Đặt uy tín lên hàng đầu