Sim mua lâu rồi giờ muôn bán nên mấy ae ai rành định giá giúp nhé . %%-