sim nguyên kít ....

0985998228 ... 1200

0966 25 05 93 ... 300

++++++++++++++++++++++++++
LH 0979 21 6879 ... 01665 93 8888