call : 090.999.2020
sms : 0909.20.0202

yahoo : h_anhtam1987

phương thức giao dịch :
ae ở sài gòn wa lấy trực típ ở địa chỉ 264 HÙNG VƯƠNG F15 QUẬN 5

ae ở tỉnh thì nhờ ng wen lấy dùm - or chuyển khoản em gửi sim theo địa chỉ nhé
sim kít rồi thì vào tên thẳng luôn cho dù bạn ở đâu...


có call có fix ae yên tâm
0908.01.01.01 = 50
0912.01.01.01 = 40

0933.02.02.02 = 35
0909.02.02.02 = 800965.07.07.07=28

0967.10.10.10=28
0965.10.10.10=28

0917.21.21.21=25
0947.28.28.28=33

0973.57.57.57 = 35

0965.60.60.60=28
0967.62.62.62=28

0969.70.70.70 = 30
0905.80.80.80 = 50

vina nguyên kít
0948.55.50.50 = 1.2
0948.55.51.51 = 1.2
0948.55.52.52 = 1.2
0948.55.53.53 = 1.2
0948.55.54.54 = 1
0948.55.57.57 = 1.8
0948.555.005 = 1.2
0948.55.5115 = 1.8
0948.55.5225 = 1.4
0948.555.665 = 1.4
0948.55.5775 = 1.4
0948.55.5885 = 1.4
0948.55.5995 = 1.4
0948.555.255 = 1.8
0948.555.855 = 2.2

0948.5555.00 = 3.3
0948.5555.11 = 3.3
0948.5555.22 = 3.3
0948.5555.44 = 2.2

mobi nguyên kít
0932.55.5005 = 1.8
0932.555.115 = 1.8
0932.55.5225 = 1.8
0932.55.5335 = 1.8
0932.555.775 = 1.8
0932.55.50.50 = 1.2
0932.55.51.51 = 1.2
0932.55.53.53 = 1.8
0932.55.54.54 = 1
0932.5555.15 = 3.5
0932.5555.25 = 3.5
0932.5555.00 = 3
0932.5555.33 = 3.5