096789.8879 = 3.000.000
0967899.007 = 2 000.000
Có giá fix cho anh em thợ ạ bác nào có nhu cầu lh em ạ!