Tình hình là shop mình có một lô hàngtồn kho , hàngbỏ mẫu , hàng lỗi , nàycần thanh lý nên mang lên đâycho ace nao cần giá siêu rẻ nha chỉ từ 20K - 30K - 50K - 70K

MS 001 : gia 30K Xach tay vai bo hinh gau truc

MS 002 : gia 70K Xach tay - deo cheo xi xam

MS 003 : gia 20K xach tay jean hinh co gai

MS 004 : gia 70K Xach tay - deo cheo xi xam 2 tui

MS 005 : gia 50K xach tay jean mui neo

MS 006 : gia 20K deo cheo xi den dau lau

MS 007 : gia 70K deo cheo da ran xanh

MS 008 : gia 50K xach tay jean , quay taht bich da vang

MS 009 : gia 50K deo cheo da ca sau trang

MS 010 : gia 50K deo cheo vai bo hinh dau lau vang

MS 011 : gia 70K deo cheo da dau lau

MS 012 : gia 30K deo da ca sau trang

MS 013 : gia 30K deo cheo xi hong 2 khoa dong

MS 014 : gia 40K xach tay jean , quay da hong

MS 015 : gia 50K deo cheo du Olaima

MS 016 : gia 70K Balo - xach tau du xanh

MS 017 : gia 30K Balo du hinh rang ca map

MS 018 : gia 40K Balo vai bo fa da do

MS 019 : gia 30K Xach tay vai den hinh co gai

MS 020 : gia 30K xach tay vai den hinh cuoi

MS 021 : gia 70K Balo - xach tay du ca ro hong

MS 022 : gia 30K deo cheo du hoa van HP

MS 023 : gia 20K xach tay vai soc den trang

MS 024 : gia 50K xach tay da lon vang nhieu khoa nhua

MS 025 : gia 30K Xach tay jean wat

MS 026 : gia 30K Xach tay keo bong ca ro xanh

MS 027 : gia 70K deo cheo xi hop cung den

MS 028 : gia 50K Balo ca ro xi xam den

MS 029 : gia 30K Xach tay jean , quay da do

MS 030 : gia 70K xach tay - deo cheo da den

MS 031 : gia 70K Xach tay - deo cheo jean wat

MS 032 : gia 50K Deo cheo du Fenzdy

MS 033 : gia 70K Balo - xach tay du caro cam

MS 034 : gia 40K Balo vai bo fa da hong

MS 035 : gia 70K deo cheo da vang

Con rat nhieu hang , se cap nhap phan sau
Lien he : Shop O, lala...
dc: 245 Le van sy - Q. phu nhuan
DT: 090.777.2270 A. Hoang