HÀNG CÒN MỚI NHA, CHỤP HÌNH KO ĐƯỢC ĐẸP CHỨ BÊN NGOÀI ĐẸP HƠN
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ :
0948 48 72 78
TT01 - 150.000 VNĐ
Cao 10 phân, chất liệu da bóng, new 97%


TT02 - 230.000 VNĐ
Cao 10 phân, chất liệu da bóng, new 97%


TT03 - 280.000 VNĐ
Cao 10 phân, chất liệu da lộn, cực bền, new 99%


TT04 - 330.000 VNĐ
Cao 10 phân, new 98%


TT05 - 310.000 VNĐ
Cao 10 phân, new 98%


TT06 - 300.000 VNĐ
New 100%, chất liệu da

TT07 - 320.000 VNĐ
Cao 10 phân, new 100%


TT08 - 230.000 VNĐ
New 100%, màu bạc sang chân lắm nha