Mình thanh lý 1 xe trượt inox xin cho trẻ em khoảng 3-15 tuổi. Xe chưa sử dụng lần nào. Vì trước mình bán hàng thể thao còn dư, thanh lý 270.000, rẻ hơn thị trường hơn 1 nửa , mẹ nào có nhu cầu Liên hệ hoa sdt 0946839644.