đói quá e bán vài con hàng độc kiếm tiền tổ chức sinh nhật
1.096.999.0004 -- 3,500,000
2.01699.968.968 --- 1,800,000
3.01689.268.268 --- 2,000,000

bác nào kết call: 0963.222.666 call là fix