Sim mới nguyên kít

01667.336699

01635.557799

01639.557799

Giá rẻ: 3tr/3 sim =P~=P~=P~

lh:
0988998890