Main 945 msi:340k(còn 2 em)
Main 945 gigabyte :380k(con2em)
Main 945 inter :330k
main foxcom g31 :430k----------------------------------------------------
chíp cpu
E7400:700k
E6300:550k
E5300:530k
E5200:400k
P4 3gh (631) 5con:120 k
-------------------------
lcd
Lcd samsung 17 in cảm ứng :sold
Lcd hp 17 in 900k
Lcd viewsonic 17 in :sold
Lcd Dell 17 mẩu dày to :550k
LCD acer 15 vuong :550k
LCD benQ15 450k
LCD acer 16w 600k
LCD compq 15 tet may 250 k
Lcd samsung mới mua thang 2 còn nguyên thùng :1700k
-----------------------------------------------------
THÙNG 1 :fpt
Main 945 inter
Cpu :E5300
Ram 1gh
hdd:80gh samsung
dvd:asus
case nguồn ok
Giá ra đi em nó :1500k
-------------------------------------------
Thùng 2

Main 945 msi
Cpu core2dual 6300
Ram 1gh
hdd 80gh
dvd
case nguồn ok
Giá ra đi em nó 1650k
----------------------------------------------------
Thùng 3
Main ecs g31
Cpu E5200
Ram 1gh
hdd 250gh ata hitachi
dvd
case nguồn ok
Giá ra đi em nó 1650k
----------------------------------------------
Thùng 4
Main 915 inter
Cpu p4 3gh
Ram 1gh (2thanh512)ddr1
hdd 80gh
dvd
case nguồn ok
Giá ra đi em nó 950k
----------------------------------------------
Thùng 5
Main 945 gigabyte
Cpu p4 3gh
Ram 1gh
hdd 80gh sata
dvd
case nguồn ok
Giá ra đi em nó 1200k
-------------------------------------------------
Thùng 6
Main foxcom g31
Cpu E5200
Ram 1gh
hdd 160 seagate
dvd
case nguồn ok
Giá ra đi em nó 1450k
---------------------------------------------
Liên hệ 89 bắc hải f15 q10
DĐ 0909160491 cường