Thanh lý lô sim nguyên kít rồi từ kiếp sim số với vô số nợ nần mang theo. Bác nào lấy lẻ thì cứ theo giá thị trường mà phán, lấy cả lô thì càng tốt. Pm vào inbox, ngay tại topic hay qua số DT: 0984.994.994 nhé!
- Hình thức thoáng ưng thì mua, cảm thấy được thì quất thôi, các bác tự ra giá và đấu giá nhé:

01289.333.000
01289.333.111
01289.333.222
01289.333.444

NGŨ QUÝ 8 GIỮA

01243.888889
01243.888887
01243.888886
01243.888885
01243.888884
01243.888883
01243.888882
01243.888881
01243.888880

01243.666669
01243.666668
01243.666667
01243.666665
01243.666664
01243.666663
01243.666662
01243.666661
01243.666660