Em mới bị mất laptop nên dư ra một cục adapter Dell inspiron để lại cũng không làm gì nên đem lên đây rao bán cho ai cần. Output: 19.5V-4.62A.

Giá: 350k
Sdt: 0943773199
Ai đi ngang up phụ em, em xin trả lễ Thanks