Cấu hình 1:
Mainboard 845 sk 478
CPU P4 2.4Ghz
Ram 512Mb
CD
Hdd 40Gb
Case nguồn đẹp
Monitor 17 Flat
Keyboard + Mouse
Giá : 790.000 vnd
Cấu hình 2:
Mainboard 865 sk 478
CPU P4 2.8Ghz
Ram 1gb (512x2)
DVD
Hdd 80gb ata
Case nguồn đẹp
Monitor 17 Flat
Keyboard + Mouse
Giá : 1.190.000 vnd
Cấu hình 3:
Mainboard 865 sk 775
CPU Pentium D 2.8Ghz
Ram : 1Gb (512 x2)
CD
Hdd 80Gb sata
Case nguồn đẹp
LCD 15”
Keyboard + Mouse
Giá : 1.690.000 vnd
Cấu hình 3:
Mainboard 915 sk 775
CPU Pentium 4 3.0 Ghz
Ram : 1Gb (512 x2)
DVD
Hdd 80Gb sata
Case nguồn đẹp
LCD 17” hp
Keyboard + Mouse
Giá : 1.890.000 vnd
Cấu hình 4:
Mainboard 945 sk 775
CPU Pentium D 3.0Ghz (925)
Ram : 1Gb (512 x2)
CD
Hdd 80Gb sata
Case nguồn đẹp
LCD 15”
Keyboard + Mouse
Giá : 1.790.000 vnd
Cấu hình 5:
Mainboard G31 sk 775
CPU Dual core Ce D420
Ram : 1Gb (512 x2)
DVD
Hdd 160Gb sata
Case nguồn đẹp
LCD 15”
Keyboard + Mouse
Giá : 1.990.000 vnd
Cấu hình 6:
Mainboard G31 sk 775
CPU Dual core E2180
Ram : 1Gb (512 x2)
DVD
Case nguồn đẹp
LCD 17”
Keyboard + Mouse
Giá : 1.990.000 vnd
Cấu hình 7:
Mainboard G31 sk 775
CPU Core 2 E6320 1.86Ghz
Ram : 2Gb (1gbx2)
DVD
Hdd 160Gb sata
Case nguồn đẹp
LCD 19” hp
Keyboard + Mouse
Giá : 3.190.000 vnd
AMD
Main AMD SK 754
CPU AMD Althol 2800+
Ram 512mb
HDD 40 Ata
CD
Case, ngu ồn đẹp
LCD 15”Hp
Gi á : 990.000 vnd
Cấu hình 2
Main AMD SK 939
CPU AMD Althol 3200+
Ram 1Gb (512x2)
HDD 80Gb sata
DVD
Card r ồi PCI Exp 512Gm
Case, ngu ồn đẹp
LCD 15”Hp
Giá : 1.790.000 vnd
Cấu hình 3

Main AMD J&W 940
CPU AMD Althol 3500+
Ram 1Gb (512x2)
HDD 80Gb sata
DVD
Case, ngu ồn đẹp
LCD 15”Hp
Giá : 1.690.000 vnd
Cấu hinh 4
Main AMD J&W 940
CPU AMD Dual core 4200+
Ram 1Gb (512x2)
HDD 80Gb sata
DVD
Case, ngu ồn đẹp
LCD 17”Hp
Giá : 2.190.000 vnd
Ngoài ra ae muốn thay đổi cấu hình trên vui lòng liên hệ để có giá tốt.
Số 3 Hà Huy Giáp - Quyết Thắng - Biên Hoà - ĐN
ĐT: 0927 44 77 84, 0918 30 37 69 Email hoangvinhnamtang@yahoo.com

Cách trường ĐH Công Nghiệp 4 50m (Gần Cầu Gềnh)