Mình có người nhà gửi về không có người sài đem ra bán. Made in us &
hong kong, thailan > Giá tự cho K/
TRUE RELGION (ông địa) size W36L36 Made in hồng kông.

Ai có nhu cầu xin liên hệ 0932961234