1. UPS Santak offline 1400 VA / 840W (Blazer 1400-E )
- 1400VA / 840W
- Điều khiển cổng COM / USB
- Để kho ko sử dụng -> mua tháng 6 / 2012 , BH chính hãng 36 tháng.
==> bán 1tr800
2. USP Santak 500VA , còn sử dụng good
==> bán 300K
3. Hub D-Link 16 port nguyên tem dzin ----> 200K
4. Hub D-Link 24 port nguyên tem dzin ----> 300K
Liên hệ: 0907579139
42/24 Nguyễn Giản Thanh F15 Q10