các bác cứ trả giá hợp lý hợp lý mình reply, hoặc muốn giao lưu tứ 5,6,8,9 và 6789 chỉ GL với 10 số 3 mạng chính thôi nhé.