Chào anh em 5s !
Mình thích nuôi chim mà đi công tác suốt nên mình thanh lý 2 em chào mào của mình như sau :
1. 1 em chào mào Di Linh ( Lâm Đồng ) mồng lân, dáng chữ C ,rất dạn người, đá tay. Mùa trước đi chơi cội vô tư sổ giọng 5 âm trở nên, tướng tá ok không tật lỗi đang thay lông được 80% nên đang có lửa lại. Chim tắm cóng nha.2. Em số 2 là chào mào Huế ( mua chim bổi lúc tết tới giờ) tướng to chim, cầm lồng còn chao , siêng hót nhưng giọng ngắn. cũng đang thay lông , tắm táp ok cóng hay lồng đều được.


Giá ra đi em 1 là 1000k ( không lồng )
Em 2 là 400K ( không lồng )
- Bằng giá lúc mua
Liên hệ : Huân - 0909976007 - Tân Phú
Chim có sao nói vậy chẳng phải kinh doanh buôn bán gì nên có gì anh em chỉ giáo.
Anh em up hộ mình rảnh là mình trả lễ ngay.