[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
Tuyet Nga chuyên phân phối các loại thang leo nhập khẩu
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]Ngoài các trò chơi vậ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000]n đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]ộng ngoài trời như bập bênh, Cầu trượt, con nhún công ty do choi tuyet nga còn cung cấp mặt hàng thang leo, cầu thang bằng nhập khẩu cho các bé và các khu vui chơi ngoài trời.
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000][B]MỌI NGƯỜI LIÊN HỆ TRỰC TIẾP MR.TRUNG - PHỤ TRÁCH KHU VỰC (093 448 2386 - 09 88 34 99 33)[/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000][/B]Đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]ể chào mừ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000]ng đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]ợt nghỉ hè sắp tới và ngày tết thiếu nhi 1-6 !!!!
Công ty [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=3][COLOR=#000000][B][I]Tuyet Nga[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000][/B][/I] có đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]ợt giảm giá mới cho các mặt hàng đồ chơi [B]BẬP BÊNH [/B]nhập khẩu :

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911][B]1- Cầ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#C45911]u thăng b[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911]ằng trụ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#C45911] đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911]ứng - Giảm giá 5% Call (093 448 2386 - 09 88 34 99 33)[/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#0563C1][U][IMG]http://tuyetnga.edu.vn/images/Cu_thang_bng_dao_ng_1.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911][/B][/U]

[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#2F5496]2- Cầu thằng bằ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#2F5496]ng Dao đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#2F5496]ộng NK - Giảm giá 5% Call (093 448 2386 - 09 88 34 99 33)[/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000][/B][IMG]http://tuyetnga.edu.vn/images/Cu_thang_bng_dao_ng_2.jpg[/IMG]

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#538135][B]3- Cầ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#538135]u thăng b[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#538135]ằ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#538135]ng dao đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#538135]ộng treo - Giảm giá 5% Call (093 448 2386 - 09 88 34 99 33)[/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#0563C1][/B][U][IMG]http://tuyetnga.edu.vn/images/Cu_thang_bng_dao_ng_3.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000][/U]

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]- Hàng có rất nhiều trong kho nên các đại lý và các Cty thương mại cứ liên hệ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000] đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]ặt hàng nhé!
[B]Tuyet nga do choi - do choi nhạp khau tuyet nga[/B]
CHUYỂN HÀNG VÀ LẮ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000]P Đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]ẶT MIỄN PHÍ VỚI CÁC ĐƠN HÀNG GIÁ TRỊ TRÊN 40TR TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI.
Mọi người nếu xem hàng qua topic này thì khi mua hàng vui lòng gọ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000]i đt ho[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]ặc mail yêu cầ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000]u báo giá & đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]ặt hàng : [email]trungnt.tne@tuyetnga.vn[/email]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]