Sim năm sinh hàng hiếm, mới tinh chưa kích cho anh em nào sinh năm 93 để dùng hoặc tặng người yêu.Mua nhanh kẻo người khác lấy mất. Giá chuẩn 10T. Liên hệ: O945.7O.94.57


0123456.1993
-------------------------
01234561993